Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον»

To Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989 και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, σε όλη τη χώρα, που:

  1. Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία
  2. Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης1 χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009
  3. Φέρουν οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.1989
  4. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
  5. Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα
  6. Οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο τηλέφωνο 210 9797400 (καθημερινά 8:00 – 16:00) και στο site http://exoikonomisi.ypeka.gr